Recent Updates Sayfa 2 Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • dyler 7:47 am on December 23, 2008 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: Nem, Nem nasıl oluşur, Nem ne demektir, Nem ne işe yarar, Nem neden oluşur, Nem nedir, nemin oluşumu nasıl olur   

  Nem 

  Nem, havada bulunan su buhar ı. Hafif ıslaklık, rutubet nem, havada bulunan su buharı miktarıdır. nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim hacimdeki nem miktarıdır. gram / metreküp olarak verilir. Bağıl nem havadaki nem miktarının o havanın alabileceği maksimum neme olan oranıdır. Birimsel olarak verilir (More …)

  Reklamlar
   
 • dyler 7:45 am on December 23, 2008 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: ateş, ateş nasıl olur, ateş ne demektir, özellikleri nelerdir, nasıl meydana gelir, yanma nasıl olur   

  Ateş 

  Yanmanın bilimsel adı ateşlenme dir. ateşlenmenin değişik türleri vardır. Fakat genellikle çok basit sayılabilecek bir olay meydana gelmektedir. ateşlenme, havadaki oksijenin yanabilecek nitelikte bir maddeyle birleşmesinin sonucudur

  Bu tepki ısı üretir. işlem çok süratli olmuşsa, alevleri görürüz. Ya da yoğun bir kızarıklığın oluştuğunu fark ederiz. Bir patlamada olduğu gibi, ateşlenmenin, kendini hissederiz. ağaç veya kağıt oksijenle birleştiğinde, kaçınılmaz bir (More …)

   
 • dyler 7:44 am on December 23, 2008 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: yan ne demektir, yağ, yağ nasıl olur, yağ ne işe yarar, yağ nedir   

  Yağ 

  Bitki ve hayvanlardan elde edilen esterlere verilen ad. Bunlar, bitkileri dokularında, meyve ve çekirdeklerinde bulunur. Hayvanlarda ise, deri altında kalp ve böbrek gibi organların çevresince ve karaciğerlerde bulunur. yağ, yandığı zaman en çok ısı ve enerji veren besililer arasında (More …)

   
 • dyler 7:41 am on December 23, 2008 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: İstiklal Marşı, İstiklal Marşı kim yazdı, İstiklal Marşı nedir, İstiklal Marşının anlamı nedir   

  İstiklal Marşı 

  Mehmet Akif Türk milletine cesaret,ve tahammül aşılamak için ve onda bulunan duyguları harekete geçirmek için şiirine korkma sözüyle başlıyor. bayrak bir Milletin bir milletin geleceğinin ve bağımsızlığının sembolüdür. Bayrağın sönmesi türk milletinin istiklalini kaybetmesidir. Şair ülkemizde (More …)

   
 • dyler 7:39 am on December 23, 2008 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: ilkyardım, ilkyardım nasıl yapılır, ilkyardım neden yapılır, ilkyardım nedir, ilkyardımın önemi   

  İlkyardım 

  ilkyardım bir hastalık veya kaza durumunda hastanın veya yaralının Sağlık durumunun daha kötüye gitmesini engellemek ve yasam kalitesini üst seviyede tutmak için yapılan ilaçsız girişimlerdir
  Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye anında, olay yerinde ve çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahaleye (More …)

   
 • dyler 7:38 am on December 23, 2008 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: korku, Korku nasıl olur, Korku ne demektir, Korku nedir, neden korkarız   

  Korku 

  Bilinçli olarak tanınan dış tehlike kaynak­larına karşı gösterilen emosyonel tepkiye korku denir. günlük hayatımızda huzursuzluk ve ürkme halinden dehşet duygusuna kadar sübjektif olarak değişen korku, de­receleri yaşarız. korkunun bedensel veya fizyolojik belirti­leri ise otonom sinir sisteminde (More …)

   
 • dyler 7:37 am on December 23, 2008 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: kromozom, Kromozom araştırması, Kromozom ne demektir, Kromozom ne işe yarar, Kromozom nedir   

  Kromozom 

  Hücrelerin çoğalması esnasında soyaçe­kim özelliklerinin yeni yavru hücrelere ta­şınmasında rol oynayan kromozomlar hüc­renin nukleusunda yani çekirdeğin içinde ve çift olarak bulunurlar. insanda 22 çifti somatik otozom, 1 çifti de cinsiyet kro­mozomu eşeysel olmak üzere 23 çift yani 46 kromozom vardır. Cinsiyet kromozomla­rı x ve Y ile adlandırılırlar. Erkekte xy kro­mozomları, kadında ise xx kromozomları bulunur. Kromozomlar deoksi ribo nukleik asit veya kısaca dna dediğimiz molekül zincirlerinden (More …)

   
 • dyler 7:34 am on December 23, 2008 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: Kuduz, Kuduz belirtileri, Kuduz nasıl olur, Kuduz neden olur, Kuduz nedir, Kuduz sebepleri   

  Kuduz 

  Kuduz Rabies her yolla vücuda girebilen bir virüs ile oluşan, bulaşıcı, akut bir hay­van hastalığıdır. Hastalıklı hayvanın öteki hayvanları ya da insanları ısırması sonucu bulaşır. Köpek hem bu hastalığa en çok yakalanan hem de bu hastalığı insanlara en çok taşıyan hayvandır. kuduz, hastalığının köpekte ilk belirtileri huysuzluk, yutkunmada zorluk ve felçtir. Köpeğin ağzı açıktır (More …)

   
 • dyler 6:55 am on December 23, 2008 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: hafıza, hafıza nasıl çalışır, hafıza nasıl olur, hafıza ne demektir, hafıza ne işe yarar, hafıza nedir   

  Hafıza 

  Geçmiş yaşantıları zihinde saklama ve ge­reğinde bütünüyle veya parça parça bi­linçli olarak hatırlama yeteneğine hafıza veya bellek denir. insanın doğumdan sonra içinde yaşadığı çevreden aldığı tüm uyanlar merkezi si­nir sisteminde yani beyinde birtakım izler engram bırakır. insanda belleğin geliş­mesi bu ilk izlenimlerden, anılardan baş­lar. Bir olayın, kişinin ya da nesnenin bel­lekte yer etmesi, istenildiği zaman anımsanması için önce duyumlar yoluyla ya­lın bilinç durumunun oluşturulması, başka bir deyimle, algılanması gerekir. Birkaç defa yenilenen olaylar, görülen insanlar veya nesneler istendiğinde bellekte yeni­den canlandırılabilir

  Buna anımsama di­yoruz, iyi öğrenilmiş, sık sık tekrarlanmış, bellekte iz bırakmış duygu, düşünce ve davranışlar alışkanlıklarımızı oluşturur. bellek, insanın bütün ruhsal davranışların­da ve hareketlerinde bağlantıyı, bütünlüğü ve sürekliliği sağlayan bir yeteneğidir. Çe­şitli nedenlerle bellek bozulduğunda o ki­şinin kimliği silinir, davranışları da bozu­lur.

  Hayatımız boyunca öğrendiklerimizin bir bölümünü yaşam boyu belleğimizde canlı tutmamıza, kolayca hatırlamamıza karşılık (More …)

   
 • dyler 6:53 am on December 23, 2008 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: takvim, takvim nasıl olur, takvim nasıl oluyor, takvim ne demektir, takvim ne işe yarar, takvim neden oluyor, takvim nedir, Takvim nerelerde kullanılır, takvimin tarihi   

  Takvim 

  Zaman bölümleme sistemi. yılın günlerini gösteren cetvel Geçen zamanı ölçmek için, hareketleri düzenli olan ve kolaylıkla gözlemlenebilen iki yıldızdan yararlanılır bunlardan biri ay, öteki Güneş’tir. Ay’ın 29,5 günde bir tekrarlanan ve l yılda 12 evreden oluşan bir hareketi vardır. güneş ise, mevsimlere göre değişen bir yüksekliğe ulaşır ve hareketini (More …)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç