Zamir

Zamirler  isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir.bütün zamirler sıfatlardan farklı olarak isim çekim eki alabilir

a)kişi (şahıs) zamirleri
sadece insan isimlerinin yerini alan zamirlerdir
ben, sen, o biz, siz, onlar
görü yorum beni okşayan gözlerindeki gece yi
sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın
bana kucaklarında seni getiriyorlar
ben de sonra o seni getiriyorum sana
mavi denizlerin ötesinde bulacağım seni
bizim buralarda her yıldız kaydığında biri ölür.
sizler bu ülkenin geleceğisiniz.
ben senin en çok bana yansımanı sevdim
biz her gece uğultularını dinlerdik rüzgarların.
güneş,sadece onun gözlerinde doğardı.
onun yüreğinde sevgi çiçekleri açardı.
o,bu davaya yüreğini koymuştu.
zor durumda kaldığında onlar yardım ediyordu.

uyarı: o ve onlar zamirleri, bir insanı anlatıyorsa kişi zamiri, insan dışındaki bir varlığı anlatıyorsa işaret z amiri olur. msn öğretmen össkpss gazeteler sohbethazır mesajlarders izlebelirli gün ve haftalar çanakkale savaşışiir
onu çöpe atan ondan başkası olamaz.
onu bu yörede sadece onlar dokur.

not:şahıs zamirleri ile isim tamlaması kurulabilir.bu durumda şahıs zamiri sadece tamlayan olabilir.
benim denizlerim senin gözlerindir.
akşamı seyredeyim senin bakışlarında.
bizim atalarımız bu topraklarda bir tarih yazdı.
uyarı:şahıs zamirleri kesinlikle iyelik eki almaz.

dönüşlülük zamiri kendi zamiridir.bu zamir, cümlede asıl şahıs zamirinin yerine kullanıldığı gibi,yerine kullanıldığı şahıs zamiriyle de yan yana olabilir.bu durumda anlatım pekiştirilmiş olur.
bu evi ben temizledim.
bu evi kendim temizledim.
bu evi ben kendim temizledim.(pekiştirilmiş)
yol aldım sevdalarda kendimi bulmak için.
kendini bir de arkadaşının yerine koy.
şu dünyada ne yaparsak kendimize yaparız.
beni çağırmadınız,kalkıp ben kendim geldim.

b)işaret (gösterme) zamirleri
isimlerin yerini işaret yoluyla alan zamirlerdir.
bu, şu, o;bunlar, şunlar, onlar;öteki, beriki, şöyle;böyleleri, öylesi.
o,bu yörenin en meşhur yemeğidir.
duvardaki yazıları bu yazdı.
bu,bir büyük şanlı mazinin hatırasıdır.
bunlar her sabah aynı otobüse binerler.
ötekini bilmiyorum ama beriki işin farkında değil.
şunları kimsenin görmeyeceği bir yere koy.
not: böylesi-böyleleri, şöylesi-şöyleleri biçimindeki zamirlere tarz anlamlı zamirler de denir.
böyleleriyle fazla samimi olmayacaksın.
ömrümde böylesini görmedim.
şöyleleri ham karpuzdur.

c)belgisiz zamirler
isimlerin yerini belirsiz şekilde (kişi,işaret) karşılayan zamirlerdir.
bazıları,kimileri,hiç kimse,kimse;herkes,birkaçı,biri,hepsi;tümü,başkala rı,hiçbiri,birçoğu.
bazıları futbol,bazıları basketbol oynar.
hiçbirimiz ondan bu davranışı beklemiyorduk.
kimseye haber vermeden evden ayrıldı.
hiç kimse senin nazını çekmeye mecbur değil.
bu ailede herkes kendi dünyasında yaşıyor.
başkalarının ne dediği beni ilgilendirmez.
biri yer,biri bakar kıyamet ondan kopar.
meclisin aldığı karara birçoğu tepki gösterdi.

d)soru zamirleri
isimlerin yerini soru yoluyla alan zamirlerdir.
ne?, kim?;nereye?, kime?;hangisi?, kaçı?
sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
kimdir bana gülen yeşillik balkonundan?
nereye baksam hep seni hatırlıyorum.
şu dünyada insan kime güvenebilir ki?
bunca zamandır ne konuştunuz?
elindeki makası nereye koyduğunu bilmiyor.
elindeki kitaplardan hangisini aldın?

e)ilgi zamiri (-ki)
ek halinde olup kendinden önceki bir sözcüğün yerini tutar.
senin ki can da bizim ki patlıcan mı?
tencerenin dibi kara senin ki benden kara.
uyarı:ilgi zamiri olan –ki’yi bağlaç olan ve sıfat yapan –ki ile karıştırılmamalıdır.
evdeki hesap çarşıya uymaz.
şemsiyen yoksa benimkini alabilirsin.
ben ki o gri karmaşadan aldım yağmurlu yüzümü.

f)iyelik zamiri
ek halinde olup üzerine geldiği varlığın hangi şahsa ait olduğunu bildirir.bunlar aynı zamanda iyelik ekleridir.
sana gül getirdim gönlümün bahçesinden.
ölüm siyah bir tütsü yakıyor gözlerimde.
yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner.
bir gül yaprağıyla örtüldü üstümüz.
yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede.
mutluluk başınızı bir dost omzuna dayamaktır

Reklamlar