Sıfat

Sıfatlar isimleri türlü yönlerden belirten niteleyen sözcüklere sıfat denir sıfatlar, iki gurupta incelenir niteleme sıfatları belirtme sıfatları, dört gurupta incelenir işaret sıfatları soru sıfatları belgisiz sıfatlar sayı sıfatları

a)niteleme sıfatları: kendinden sonra gelen ismin rengini, kokusunu,biçimini gösteren sıfatlara denir. nasıl sorusunu sorarak buluruz.
büyük adam, kötü iş, iyi insan, derin düşünce, akılı
n.s n.s n.s n.s n.s
çocuk, güzel yürü
durum zarfı
b)belirtme sıfatları
1.işaret sıfatları :nesneleri göstererek belirten sıfatlarlardır.
bunlar şunlardır:bu,şu,o
bu araba senin mi? sıfat,
bu benim (zamir)
şu adamı tanır mısın? (sıfat)
şu bizim sınıfta (zamir)

o,yürüyerek geldi (zamir)

2.soru sıfatları :isimleri soru yönünden belirten sıfatlardır.
hangi okula gidiyorsun?
sınava kaç ay kaldı?
nasıl bir dünya istersin?

3.belgisiz (belirsizlik) sıfatlar:bir nesneyi ona kesinlik
kazandırmadan belirten sıfatlardır.
bütün insanlar biliyor
başka gün görüşelim
bazı kimseler çalışmıyor
her anne fedakardır
kimi öğrenciler okula gelmiyor

4.sayı sıfatları:bir nesnenin sayısını belirten sıfatlara,
denir.

sınava üç ay kaldı
ikinci sınıfa gidiyor.
üçer kişi çağır.
adlaşmış sıfatlar niteleme sıfatlarının önündeki isim düşerse adlaşır buna da adlaşmış sıfat denir.
genç insanlar dinamik olur à gençler dinamik olur.
tembel öğrenciler çalışmaz à tembeller çalışmaz.
pekiştirme sıfatları sıfat olan kelimenin ilk sesli harfine kadar olan Kısım alınır.bu kısım m,p,r,s seslerinden uygun olanı pekiştirilir.elde edilen bu kısım sıfatın başına getirilir.
yeşil köy yemyeşil köy
düz yol dümdüz yol
temiz oda tertemiz oda
kırmızı elma kıpkırmızı elma

Reklamlar