Numen

Nesnenin kendisi, görüngü karşıtı Kantın modern felsefesinde, insanlar duyularla bağlı olduğundan nesnenin görünüşünü, olayları bilebilir, nesnenin özünü bilemezler, onu yalnız düşünebilirler.

Reklamlar