Elektro­lit

Sodyum klorür tuz, potasyum klorür, sodyum bi karbonat gibi çeşitli tuzların su­daki eriyiklerine veya çözeltilerine elektro­lit denir. Bu solüsyonlara elektrolit, den­mesinin sebebi su içinde iyonlarına ayrı­lan bu tuzların elektrik akımını geçirebil­meleridir. Elektrik akımı geçirildiğinde tuzların pozitif elektrik yükü taşıyan iyonları negatif kutupta yani katotta toplandığın­dan katyon, negatif elektrik yükü taşıyan iyonları ise pozitif kutupta yani anotta biiwQ.n arlını alırlar

suyun ve çeşitli tuzların beden fonksiyon­larının dengeli bir şekilde yürütülmesinde cnemi büyüktür. Organizmada su eksikliği olduğu zaman dehidratasyon, tuz eksik­liğinde de çeşitli bozukluklar tetani, adale krampları v.b. meydana gelir. Ameliyatlar­dan sonra terleme, fazla diüretik ilaç alın­ması gibi durumlarda hastalara elektrolit vermek gereklidir

Reklamlar